Styrelse

Vid årsstämman i Orsa Grönklitt den 5 februari 2018 valdes följande ledamöter till styrelse i Grönklittsgruppen AB:

Jan Friedman

Jan Friedman

Ordförande

Född: 1952

Invald: 2004

Innehav: 10 000 genom bolag

Lars Ekström

Lars Ekström

Vice ordförande

Född: 1973

Invald: 2016

Innehav: 933 765 via Inlandsinnovation AB

Hans-Eric Johansson

Hans-Eric Johansson

Ledamot

Född: 1944

Invald: 2011

Innehav: 456 416 via Rosebo Invest AB

Mattias Skoglund

Mattias Skoglund

Ledamot

Född: 1969

Invald: 2005

Innehav: 1049 privat, 392 313 via Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB samt 16 500 via Nils Skogund Byggmaskiner AB

Leif Nilsson

Leif Nilsson

Ledamot

Född: 1949

Invald: 2012

Innehav: 355 986 via Mitt Kapital i Jämtland och Västernorrland AB

Martin Moraeus

Martin Moraeus

Ledamot

Född: 1979

Invald: 2014

Innehav: 228 000 via Orsa Besparingsskog

Robert Sjölund

Robert Sjölund

Ledamot

Invald: 2018

Helen Olausson

Helen Olausson

Ledamot

Född: 1968

Invald: 2016

Innehav: 256 741 via Ekonord Invest AB

Lennart Käll

Lennart Käll

Född: 1958

Invald: 2018

Hans-Göran Olsson

Hans-Göran Olsson

Suppleant

Född: 1949

Invald: 2018

Innehav: 1 300 privat, 252 974 via Orsa kommun