Aktiehandel

Alternativa har tillsammans med Grönklittsgruppen AB beslutat att inleda handel i aktien på Mäklarlistan from den 15 januari 2015.

Enkel registrering och lättillgänglig information
Du kan handla direkt hos Alternativa men många banker och mäklarfirmor kan också ta emot Din order. Vill Du handla direkt ska Du registrera Dig som kund hos Alternativa. Registreringen är kostnadsfri och sker enkelt via hemsidan www.alternativa.se. Du kan också ringa Alternativa på 08 – 673 17 90 för mer information och få en blankett hemsänd. Alternativa har idag drygt 6 500 privata och institutionella registrerade investerare som kunder. http://www.alternativa.se/aktiehandel/handel-hos-alternativa/Maklarlistan.aspx

Handeln
Bolaget visas endast med sitt namn på Alternativas hemsida. Inga kurser eller annan information från handeln visas utåt. För finansiell information mm hänvisas till Grönklittsgruppens hemsida. Vill Du handla direkt via Alternativa ringer eller e-postar Du så försöker Alternativas personal aktivt genomföra Din order. Om många mindre order inkommer samlas dessa oftast upp till en så kallad Blocktransaktion. Hur lång tid det tar innan avslut kan göras varierar beroende på hur intresset ser ut. Vid avslut skickas avräkningsnotor och instruktioner rörande affären ut och Alternativa säkerställer transaktionen så att likvid och aktier samtidigt  byter ägare. Din vanliga aktiedepå/VP-konto kan användas. Kostnad för handeln är 2% i courtage baserat på affärens värde med 500 kr som minsta avgift.

För mer information om handelsförfarande m.m. kontakta gärna Alternativa på info@alternativa.se eller 08-6731790 eller gå in på hemsidan (www.alternativa.se) där mycket information finns tillgänglig.

Ta del av Alternativas brev till Grönklittsgruppens aktieägare här>

För frågor kontakta:
VD, Mark Baljeu, Tel 0250-462 71, 070-626 86 55 mark.baljeu@gronklittsgruppen.se
eller
Ekonomichef,  Johanna Sammeli, Tel 0250-462 72, 070-587 00 66 johanna.sammeli@gronklittsgruppen.se