Kallelse till årsstämman 13/1 2017

Aktieägare i Grönklittsgruppen AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 13 januari 2017 klockan 13.00 i Rovdjurscentrum, Orsa Grönklitt.


Koncernens anläggningar ställer ut med erbjudanden och stämmodeltagarna bjuds på lättare förtäring före stämman från klockan 12.00

Kallelsen till årsstämma 13 januari 2017 finns att pdf ikon ladda ner här