Ägare

 

 ÄGARE ANDEL %
GSJ Holding AB (fd BOS Holding AB) 85,1%
ÖVRIGA 14,9%
SUMMA 100%