Ägare

 

 ÄGARE ANDEL %
GSJ Holding AB (fd BOS Holding AB) 93,1 %
ÖVRIGA 6,9 %
SUMMA 100 %