Styrelse

Vid extra bolagsstämman den 18 aug 2021 valdes följande ledamöter till styrelse i Grönklittsgruppen AB:

Göran Bronner

Göran Bronner

Ordförande

Staffan Olsson New

Staffan Olsson

Ledamot

Madeleine Landén

Madeleine Landén

Ledamot