Finansiell information

Årsstämma för verksamhetsåret 2020/2021.

Kallelse till årsstämma i Grönklittsgruppen AB (publ) per 2022-04-21
Anmälan och formulär för förhandsröstning
Förslag till förändringar i Bolagsordningen för Grönklittsgruppen AB (publ)
Fullmaktsformulär 21 april 2022 – Grönklittsgruppen AB (publ)

Årsredovisning 2020/2021

Sammanställning över styrelseledamöternas övriga uppdrag

 

Extra bolagsstämma

Aktieägarna i Grönklittsgruppen AB (publ), org. nr. 556098-7462 ("Grönklittsgruppen"), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas onsdagen den 18 augusti 2021.

Ladda ner kallelse till extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma i Grönklittsgruppen AB 21-08-18

 

Fortsatt extra bolagsstämma

Aktieägarna i Grönklittsgruppen AB (publ), org. nr. 556098-7462 ("Grönklittsgruppen"), inbjuds härmed till att delta vid fortsatt extra bolagsstämma att hållas torsdagen den 15 juli 2021, med start kl.14.00 på Rovdjurscentrum.

Ladda ner dokument här

Protokoll fortsatt bolagsstämma

 

Extra bolagsstämma

Aktieägarna i Grönklittsgruppen AB (publ), org. nr. 556098-7462 ("Grönklittsgruppen"), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas fredagen den 9 juli 2021.

Ladda ner kallelse till extra bolagsstämma

Protokoll extra årsstämma GGAB 2021-07-09

 

Extra bolagsstämma 2021-06-03

Ladda ner kallelse till extra bolagsstämma

Protokoll extra årsstämma GGAB 2021-06-03

 

Årsstämma för verksamhetsåret 19/20.
Ta del av VD-Presentationen här
Årsredovisning för 2019-2020 finns att ladda ner här

Protokoll Årsstämma GGAB 2021-02-18

 

Kallelse till årsstämma 2020

Information kring årsstämman med anledning av Coronaviruset (COVID-19). Ladda ner här!

 

Kallelse till årsstämma 2019

Ladda ner VD-presentationen här!

 

Verksamhetsberättelse 2017/2018

Årsredovisningen finns att ladda ner här.

 

Verksamhetsberättelse 2016/2017

Årsredovisningen finns att ladda ner här.