Finansiell statistik

 FEMÅRSÖVERSIKT 2019/20
2018/19 2017/18 2016/17 2015/16
Nettoomsättning 328 104 388 482 363 951 341 799 297 819
Rörelseresultat (EBIT) 31 516 10 789 38 388 4 891 39 790
Varav fastighetsförsäljning i rörelseresultat 28 339 9 837 3 166 3 079 5 222
Resultat före skatt 25 389 4 824 31 614 333 35 225
Balansomslutning 691 969 585 663 599 669 605 174 561 876
Kassaflöde efter rörelsekapitalets förändring 94 632 32 660 55 497 47 825 59 612
Antal anställda 245 289 270 275 224
Soliditet % 46,6 51,0 48,5 43,6 46,5
Avkastning på totalt kapital % 4,6 1,9 6,5 0,7 7,5
Avkastning på eget kapital % 9,9 1,6 13,4 1,1 16,2
Resultat per aktie 5,32 1,07 5,96 neg 6,56