Finansiell information

Kallelse till årsstämma 2019

Stämman hålls fredagen den 8 februari.

Kallelsen finns att ladda ner här.

Verksamhetsberättelse 2017/2018

Årsredovisningen finns att ladda ner här.

Verksamhetsberättelse 2016/2017

Årsredovisningen finns att ladda ner här.

Kontakt

Växel: 0772-280 100

För allmänna förfrågningar:
info@gronklittsgruppen.se