Finansiell statistik

  16/17  15/16  14/15  13/14  12/13  11/12
 Soliditet, mål ej under 35 %  44%  46%  58%  55%   55%   61%
 Likviditetsreserv, mål >8 %  8%  9%  24%  22%   20%   26%
 Skuldsättningsgrad, mål < 1,0 ggr  0,9  0,9  0,7  0,8   0,8   0,6
 EBITDA-marginal, mål 26 %  11%  23%  18%  19%   11%   11%
 Avkastning Eget kapital, mål 15 %  2%  16%  6%  4%  neg  neg
 Avkastning sysselsatt kapital, ROCE, mål 10 %  1%  8%  4%  3%  neg  neg
Rörelsemarginal, mål 10 %  1% 14%  6%  5%  neg  neg
 Nettoskuld/EBITDA, mål ej över 3 ggr  6,4  3,3  3,0  4,0   6,0   6,0
 Resultat per aktie, kr  neg 6,56 1,45 0,83   neg   neg