KJ3A1652

Om Grönklittsgruppen

Grönklittsgruppen är verksam inom turismmarknaden i Sverige. Vår verksamhet bedrivs huvudsakligen
inom boende, konferens, skidor, outdoor och temapark. Bolaget är en året-runt-leverantör av upplevel-
sestyrda fritidsaktiviteter för hela familjen. Den gemensamma nämnaren för dessa är inte bara barnfamil-
jerna som huvudsakliga målgrupp utan även aktiviteter som grund i besöksupplevelsen.

 

Orsa Grönklitt och Tänndalen är Koncernens två alpina skidanläggningar.

Vision, affärsidé, värdegrund och strategier

Vår vision är att Grönklittsgruppen ska vara en ledande aktör inom turismnäringen där vi
erbjuder upplevelser och fritidsaktiviteter för den aktiva gästen, året om.

Bakgrunder4

Affärside

Vår affärsidé är att verka inom besöksnäringen och bedriva en verksamhet inom boende, konferens,  skidor, outdoor, djurpark. Bolaget skall erbjuda våra kunder ett brett utbud av aktiviteter och boende.

Bakgrunder5

Värdegrund

Värdeorden, som genomsyrar
vårt arbete är:

  • Barnen i centrum
  • Trygghet
  • Omtanke
  • Värdskap
Bakgrunder6

Strategier

För att nå de finansiella målen har vi
definierat ett antal strategiska områden
som ska leda oss fram till målen:

  • Attraktivitet
  • Tillväxt och lönsamhet
  • Starka och tydliga varumärken
  • Kundnytta
  • Ledarskap och medarbetare
28I3550 Original (90816)

Vårt hållbarhetsarbete

Grönklittsgruppen lever med hållbarhetsfrågan hela tiden, ur både ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Hållbarhetsfrågor är viktiga för oss och vi jobbar ständigt och målmedvetet med att göra bra miljöval, förbättra och utveckla långsiktiga lösningar för att minska vår direkta och indirekta miljöpåverkan.