Td Bast[1]

Anbudsförfrågan

Välkommen att lämna anbud i vår upphandling av:

HAMRA, Tänndalen

Nybyggnad av bro och anslutande vägar över
Tännån mot RV 84. Skidpassage och stödmur samt
markarbeten.

Anbud lämnas elektroniskt via hemsida. Förfrågan finns tillgänglig
på denna länk: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=htoumduhva
Vi önskar att anbuden lämnas som en PDF-fil, med alla dokument
i den ordning som anbudsgivaren önskar att de ska läsas, gärna
med en innehållsförteckning.

Om upphandlingen upplevs som otydlig eller om något av de
ställda kraven upplevs som orimliga, onormalt kostnadsdrivande
eller konkurrensbegränsade i något avseende är det viktigt att
beställaren kontaktas så tidigt som möjligt så att missförstånd kan
undvikas.

Vi emotser ert anbud senast 2021-12-20 kl. 13.00

Frågor gällande förfrågan kan ställas skriftligt under perioden
2021-11-23–2021-12-09

Hör gärna av er om ni har frågor, välkommen med ert anbud!
Roger Tylén
Bygg- & Fastighetschef
Hamra Fjällets Lift AB