Grönklittsgruppens hållbarhetsarbete

Grönklittsgruppen lever med hållbarhetsfrågan hela tiden, ur både ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Hållbarhetsfrågor är viktiga för oss och vi jobbar ständigt och målmedvetet med att göra bra miljöval, förbättra och utveckla långsiktiga lösningar för att minska vår direkta och indirekta miljöpåverkan.

28I3550 Original (90816) (1)

Ansvarsfull upphandling

Genom upphandling försöker Grönklittsgruppen
använda bästa möjliga produkter ur ett socialt
och miljömässigt perspektiv, genom kvalitetsoch miljömärkningar.

IMG 8594 Original (83917)

Återvinning

Bolaget har ett samarbete med Pantamera, vilket
betyder att Bolaget har insamlingsbehållare vid
alla anläggningar för att samla in pantflaskor och
burkar. Pengarna går till Barncancerfonden.

28I9195 Stor 90651 (1)

Klimatförändringar skidbranschen

Skidbranschen befinner sig i en övergångsfas,
den blir mindre beroende av snöfallen i samma
utsträckning som tidigare. Detta hanteras genom
att producera egen snö med mindre resurser
(timmar, el, vatten) än tidigare. Tekniken rör sig i
snabbt takt och Grönklittsgruppen investerar för
att fortsätta vara i framkant.

2523370 Wind Turbines

Förnybar energianvändning

Som en stor konsument av energi har Grönklittsgruppen åtagit sig en leverantör av förnybar energi, Svensk Naturenergi, som levererar 100 procent förnybar vindkraft till varje anläggning som ägs av Grönklittsgruppen

DSC02676

Bevarande av utrotningshotade djur

Grönklittsgruppens första prioritet inom Orsa
Rovdjurspark är bevarandet av utrotningshotade
arter genom att delta i det europeiska zoo-samarbetet för de rovdjur som Bolaget har i parken.
Dessutom samlar de in och överför resurser till
olika bevarandeprojekt och organisationer kopplade till hotade arter