Till startidan  

Styrelse

Vid årsstämman i Orsa Grönklitt den 13 januari 2017 valdes följande ledamöter till styrelse i Grönklittsgruppen AB:

Jan Friedman

Ordförande

Född: 1952 Invald: 2004 Innehav: 1220

Lars Ekström

Vice ordförande

Född: 1973 Invald: 2016 Innehav: -

Hans-Eric Johansson

Ledamot

Född: 1944 Invald: 2011 Innehav: -

Mattias Skoglund

Ledamot

Född: 1969 Invald: 2005 Innehav: 1049

Leif Nilsson

Ledamot

Född: 1949 Invald: 2012 Innehav: -

Anders Blomquist

Ledamot

Född: 1960 Invald: 2012 Innehav: -

Martin Moraeus

Ledamot

Född: 1979 Invald: 2014 Innehav: -

Helen Olausson

Ledamot

Född: 1968 Invald: 2016 Innehav: -

Kontakt

Telefon: 0772 - 280 100
E-post: info@gronklittsgruppen.se
Besöksadress: Timmervägen 1
794 32 Orsa