Till startidan  

Styrelse

Vid årsstämman i Orsa Grönklitt den 5 februari 2018 valdes följande ledamöter till styrelse i Grönklittsgruppen AB:

Jan Friedman

Ordförande

Född: 1952 Invald: 2004 Innehav: 10 000 genom bolag

Lars Ekström

Vice ordförande

Född: 1973 Invald: 2016 Innehav: 933 765 via Inlandsinnovation AB

Hans-Eric Johansson

Ledamot

Född: 1944 Invald: 2011 Innehav: 456 416 via Rosebo Invest AB

Mattias Skoglund

Ledamot

Född: 1969 Invald: 2005 Innehav: 1049 privat, 392 313 via Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB samt 16 500 via Nils Skogund Byggmaskiner AB

Leif Nilsson

Ledamot

Född: 1949 Invald: 2012 Innehav: 355 986 via Mitt Kapital i Jämtland och Västernorrland AB

Martin Moraeus

Ledamot

Född: 1979 Invald: 2014 Innehav: 228 000 via Orsa Besparingsskog

Robert Sjölund

Ledamot

Född: Invald: 2018 Innehav: -

Helen Olausson

Ledamot

Född: 1968 Invald: 2016 Innehav: 256 741 via Ekonord Invest AB

Lennart Käll

Ledamot

Född: 1958 Invald: 2018 Innehav:

Hans-Göran Olsson

Suppleant

Född: 1949 Invald: 2018 Innehav: 1 300 privat, 252 974 via Orsa kommun

Kontakt

Bokning: 0772-280 100
Växel: 0250-462 00
E-post:info@gronklittsgruppen.se
Besöksadress: Timmervägen 1
794 32 Orsa