Till startidan  

Valberedning

Vid årsstämman i Orsa grönklitt den 5 februari 2018 valdes följande ledamöter till valberedning i Grönklittsgruppen AB:

Ulrika Strömberg

Rosebo Invest AB

Mats Skoglund

Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB

Jan Arnesson

Representant för övriga ägare

Mikael Thalin

Representant för Orsa Kommun. Sammankallande

Lars Ekström

Representant för Inlandsinnovaton AB

Kontakt

Bokning: 0772-280 100
Växel: 0250-462 00
E-post:info@gronklittsgruppen.se
Besöksadress: Timmervägen 1
794 32 Orsa