Till startidan  

Valberedning

Vid årsstämman i Orsa grönklitt den 13 januari 2017 valdes följande ledamöter till valberedning i Grönklittsgruppen AB:

Gunnar Johansson

Rosebo Invest AB

Mats Skoglund

Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB

Jan Arnesson

Representant för övriga ägare

Mikael Thalin

Representant för Orsa Kommun

Lars Ekström

Representant för Inlandsinnovaton AB

Kontakt

Telefon: 0772 - 280 100
E-post: info@gronklittsgruppen.se
Besöksadress: Timmervägen 1
794 32 Orsa