Till startidan  

Första spadtaget på världsunik djuranläggning för de björnar som Orsa Björnpark räddar livet på från Kodiak – Världens största landlevande rovdjur!

Pressmeddelande för fri publicering 111011

Första spadtaget på världsunik djuranläggning för de björnar som Orsa Björnpark räddar livet på från Kodiak – Världens största landlevande rovdjur!

Under januari rapporterade Orsa Björnpark att två moderslösa Kodiakbjörnungar hittats på Kodiakön på olika ställen. I det normala fallet skulle dessa avlivats eller naturen fått ha sin egen gång vilket innebär att de skulle dödats av andra björnar. Björnparken Grönklitt har dock granskats av Alaskas myndigheter och utsetts som enda park i världen som håller sådan standard att de skulle kunna få ta emot ungar från Kodiak.

Parken har sedan många år haft ett nära samarbete med myndigheterna på Kodiak och har varit beredda att kunna ta hand om övergivna Kodiakbjörnungar när tillfälle skulle ges. När dessa två ungar fick omhändertas istället för att avlivas, är detta en världsunik händelse. Björnparken hjälper nu till att rädda dessa två björnungar till livet. De kommer att bli ambassadörer för sina vilda fränder och berätta om en spännande och framgångsrik rovdjursförvaltning på Kodiak och i Alaska. Det är första gången på minst 35 år som Kodiakbjörnar lämnar Kodiak ön.

Arbetet i Sverige har under våren och sommaren pågått med att söka tillstånd och projektera en anläggning åt dem som skall ge ett rikt liv. Fram till att Björnparkens anläggning är färdigställd åt björnarna finns de hos en djurpark, liknande vår, i Alaska i väntan på att de ska få komma till Orsa.

Idag den 11 oktober tas första spadtaget till en helt ny och världsunik björnanläggning i Orsa Björnpark. Det är världens största landlevande rovdjur som skall få flytta in, Kodiakbjörnen.

Det är med stor glädje och stolthet vi idag tar första spadtaget på denna unika anläggning, säger Torbjörn Wallin, VD för Grönklittsgruppen. Att denna satsning är möjlig är till stor del möjlig tack vare det investeringsstöd vi fått från Länsstyrelsen Dalarna men naturligtvis också tack vare det höga betyg som myndigheterna i State of Alaska satt på Björnparken i Grönklitt. Investeringsvolymen uppgår till 22 Mkr och Länsstyrelsen har beslutat att bevilja projektet ett investeringsstöd på 5,5 Mkr. Med denna investering räknar vi med en fortsatt besöksökning vid Orsa Björnparker med fortsatta ökningar av framförallt rovdjursintresserade central-europeiskabesökare. Vi är dessutom övertygade att våra Kodiakbjörnar skulle få ett stort massmedialt och publikmässig uppmärksamhet och därmed tilldra sig intresse från en bred och stor besöksgrupp vilket skulle sammanfalla med vår målbeskrivning som ett kunskapscenter för rovdjursrelaterade ämnesområden. Björnparken tillsammans med Rovdjurscentrum med alla dess aktiviteter som zooskolan, utställningar och konferenser inom bevarande, utbildning, forskning och information skulle ha en stor nytta av just denna karismatiska underart i parken och den stora kunskapen om förvaltningen av densamma på Kodiak Island.

Vår förhoppning är att i framtiden göra parken till ett självklart val för allmänhet, skolor och naturintresserade som vill lära sig mer om dessa predatorers biologi och pågående forskning men som sagt syftet är även att få en inblick i de konflikter, problem och delade meningar som sammanknippas med dessa stora predatorer på ett nationellt plan men även hur detta ser ut i övriga delar av värden.

Byggnation kommer att påbörjas snarast och färdigställas under våren för en invigning inför högsommaren 2012. Det blir en anläggning som kommer att tillgodose både björnarnas behov likväl som besökarnas. Både publikens möjlighet att uppleva björnarna utan att se genom nät såväl som björnarnas möjligheter att få ett rikt och spännande liv har satts i fokus. Vi nyttjar det kuperade landskapet och terrängen i området optimalt. Det blir en bro mellan kullarna och där det är slänter behövs inte lika högt staket mot besökarna så där kan man se björnarna fiska i vattendragen, beta örter, söka efter mat, leka och upptäcka utan staket som skymmer. Dessutom kommer vi att använda oss av glas på vissa platser för att besökarna skall få en nära-djuren upplevelse, säger Pernilla Thalin, djurparkschef för Orsa Björnpark. 

För mer information kontakta:

Torbjörn Wallin, VD Grönklittsgruppen tel nr, 070-649 12 89 torbjorn.wallin@gronklittsgruppen.se

Pernilla Thalin, Djurparkschef Orsa Björnpark tel nr, 0708-404 916 pernilla.thalin@orsagronklitt.se

Orsa Björnpark är en temapark/rovdjurspark inom Grönklittsgruppen som är ett av Sveriges snabbast växande turismföretag och omfattar följande anläggningar inom Camping,Temaparker och Skidanläggningar: Orsa Grönklitt, Orsa Björnpark,Orsa Camping, Orsa Bowling, Enåbadets Camping,Siljansbadets Camping, Sagolandet Tomteland och Tänndalen 

Kontakt

Bokning: 0772-280 100
Växel: 0250-462 00
E-post:info@gronklittsgruppen.se
Besöksadress: Timmervägen 1
794 32 Orsa