Till startidan  

Insiderpolicy

Denna policy har upprättats för att förebygga att personer med insynsställning eller personer som har mottagit insiderinformation använder informationen på ett otillbörligt sätt. Syftet är att etablera ett gemensamt förhållningssätt i insiderfrågor och minska riskerna för att ledande befattningshavare, övriga anställda och styrelseledamöter bryter mot tillämplig lagstiftning, rekommendationer och god sed inom detta område samt att ge riktlinjer för informationsfrågor rörande kurspåverkande information.

Insiderpolicyn ska vara ett komplement till rådande insiderlagstiftning i Sverige och hållas löpande uppdaterad.

Insiderpolicyn finns att ladda ned här (uppdaterad 10 mars 2016)

Kontakt

Telefon: 0250-462 23, 0250-462 24
E-post: konferens@gronklittsgruppen.se
Besöksadress: Timmervägen 1
794 32 Orsa