Till startidan  

Tävlingsregler och villkor

Du som deltagare accepterar de beslut som Grönklittsgruppen AB tar gällande eventuella förändringar i tävlingsperiod, upplägg, genomförande eller annat som berör tävlingen. Grönklittsgruppen AB förbehåller sig den exklusiva rätten att utesluta en tävlingsdeltagare ur tävlingen om denne bryter mot tävlingsreglerna. Ditt deltagande är gratis och tävlingen pågår under eventet/mässan.

Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via email, alternativt via telefon och måste därför ha uppgett korrekta uppgifter för att kunna bli kontaktad.

Genom dina svar i denna tävling godtar du att du kan bli kontaktad av Grönklittsgruppen AB via brev, e-mail, telefon, sms, mms, och andra elektroniska medier om du visar intresse för deras erbjudanden. Ditt namn och övriga uppgifter som du lämnar vid deltagandet i tävlingen används då för marknadsföring och lagras av Grönklittsgruppen AB. Personuppgifter sparas hos Grönklittsgruppen AB. Du har rätt att begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter om dig. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke att bli kontaktad av Grönklittsgruppen AB genom avregistrering

Kontakt

Bokning: 0772-280 100
Växel: 0250-462 00
E-post:info@gronklittsgruppen.se
Besöksadress: Timmervägen 1
794 32 Orsa